نمایش تمامی املاک کشاورزی موجود در سطح کشور
كداستانشهرستانمنطقهکاربرینوع معاملهمساحتنوع تولیداتتجهیزاتوضعیت آبرسانیوضعیت ساختمان
 زنجانایجرودبخش مرکزیزمین دیمیفروشی20000 محصولات دیمی ندارد ندارد ندارد
 زنجانایجرودبخش مرکزیزمین دیمیفروشی20000 انواع محصولات دیمی مثل گندم و جو ندارد ندارد ندارد
 زنجانماهنشانبخش مرکزیپرورش ماهیفروشی5000 پرورش ماهی قزل آلا دارای مجوز 30 تن بهره برداری از شیلات استان در هر دوره- بر اساس کار کارشناسی توانایی تولید 4میلیون قطعه بچه ماهی در سال را دارد 27 استخر بتونی به مساحت 1800متر مربع به ارتفاع 1متر و 30 سانتی متر. موتور ژنراتور تراکتور رومانی به عنوانبرق اضطراری-برق 3 فاز 2 ماه بعد امکان پذیر است-2 خط تلفن- جاده آسفالته از زنجان تا مزرعه 220متر مربع مکسونی ، انبار ، اداری و نگهبانی دیوار کشی به ارتفاع 3 متر 2 حلقه چاه 12 متری با مجوز حفر شده-در کف رودخانه به طول 300متر و به عمق 3 متر حفاری و کول گذاری شده که در مدخل خروجی دبی آب 80 لیتر در ثانیه است
 زنجانزنجانبخش مرکزیزمین دیمیفروشی15000 محصولات دیمی نداردندارد ندارد
 زنجانزنجانبخش مرکزیباغ میوهفروشی4440 300 درخت گردو، زردآلو، سیب،گیلاس، بادام دور سیمخاردار ، درب ورودی آب چاه عمیق 8 اینچ مشترک یک ساعت و 20 دقیقه در هفته ساختمان5 متری با مجوز
 زنجانخرمدرهبخش مرکزیتاکستانفروشی1200 انگور کشمش به تعداد 400 درخت مو ندارد دستی ندارد
 زنجانزنجانسایت کارگاهیباغ میوهفروشی123 123 123 23 123
 زنجانایجرودبخش مرکزیزمین دیمیفروشی20000 انواع محصولات دیمی ندارد ندارد ندارد
 زنجانزنجانخیابان مدرس(جاده همایون)باغچهفروشی324 324 234 234 234
 زنجانزنجانخیابان فردوسیباغ میوهرهن و اجاره898 898 8989 98898 9898
12345678910...